Безплатна доставка
Пон - Пет: 10:00 до 19:00, Съб: 10:00 до 18:00
Поръчай на 0700 15 515
 

План за възстановяване и устойчивост

28 Декември 2023

Проект: BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в
малките и средните предприятия”
Главна цел: Допринасяне за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на
безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи
повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП)
Очаквани резултати: Повишаване нивото на интеграция на дигиталните технологии в дейността на «ДИЗМА - ИВАНОВ
И СИНОВЕ» ЕООД и подобряване готовността за последващо възприемане на технологии от Индустрия 4.0

Номер на АДБФП: BG-RRP-3.005-6341-C01
Бенефициент: «ДИЗМА - ИВАНОВ И СИНОВЕ» ЕООД

Обща стойност на договора: 20 000.00 лв.
Безвъзмездна финансова помощ: 20 000.00 лв.

Начало: 10.11.2023г. Край: 10.11.2024г.