Отдел Клиенти - Свържете се с нас

  Централен офис

Онлайн магазин

Търговски отдел

Счетоводен отдел

Oтдел Маркетинг и реклама

  Гр. Пловдив

  Ул. "Мостова" 3

Телефон: 0898 66 55 51

Е-mail: order@dizma.bg

Е-mail: trade@dizma.bg Е-mail: аccount@dizma.bg Е-mail: pr@dizma.bg

Изпрати съобщение